zaterdag 22 november 2014

Jeugdzorg, waarheidsvinding en 'pedofielen'

Op internet zijn er velen die zich druk maken om de 'waarheidsvinding' in jeugdzorgzaken. Het schijnt echter de afgelopen 5 jaar schering en inslag te zijn om elkaar maar uit te maken voor 'pedofiel' of 'kindermisbruiker' dan wel erger.

Ook schrijver dezes kan daar over meepraten: in 2008 probeerde men mij als zodanig met een fake verhaal onderuit te halen.  Men had heel wat uit de kast getrokken: 'onderzoeksjournalist' Alberto Stegeman, de directeur van de MO groep J.D. Sprokkereef en daarna 2 advocaten van BJZ- Haaglanden die alles ingezet hebben om mij mijn artsentitel te ontnemen. Gezien het feit dat er niets is, is alles met niets afgelopen, zelfs geen aanklacht. Het 'meisje van Stegeman' is nimmer gevonden, duidelijk toch: het was fake tegen fake. Wel mocht ik heel wat dwangsommen wegens de laster incasseren. Een en ander is na te lezen, met de bewijsstukken, in mijn 'Nico Mul's link' hoofdstuk 10.

Tot op de dag van vandaag blijven er personen als  Micha Kat ('klokkenluider on-line'), Martin Vrijland en Yvonne van H. (meervoudig veroordeeld tot gevangenisstraf wegens lasteren: mensen beschuldigen van pedofilie/kindermisbruik) doorgaan met mensen vals beschuldigen. Treurig is echter dat iemand als Martin Vrijland (pseudoniem) weigert om in gesprek te gaan en aantijgingen van iemand als  Yvonne van H. serieus neemt en op last daarvan anderen weer voor pedofiel uitmaakt op zijn blogs.  

Als men dan Martin opbelt op 21-11-2014 om uitleg te geven en hem te waarschuwen voor Yvonne van H, volgt het neerleggen van de telefoon. Vervolgens word ik opgebeld door Martin en de huid vol gescholden met dreigementen omdat ik het nummer van Martin (06-30801383) had doorgegeven.  (Ik vond het nummer ooit gewoon op internet.)  Martin weigert aantoonbaar zaken die pertinent onjuist zijn te corrigeren. Juist hij die het altijd over 'waarheidsvinding' heeft! Hierbij past hij in de rij van YvH die allerlei dingen knipt en verdraait en vooral met fake-verhalen komt  en Micha Kat die een duim heeft zo groot als op zijn minst de Euromast: de enige onzinnige verdachtmaking na de andere.  (Ik zou 'bekend zijn in pedo-netwerken', zei Micha Kat laatst in een video!) Treurig is ook dat Micha en Martin elkaar aan het bestrijden zijn, zie deze video. Het was zoveel anders bij Take2myra. In plaats van krachten te bundelen worden de krachten verspild aan het bestrijden van elkaar.  Juist een goed gesprek zou kunnen helpen om eens het niveau van FaceBook en personen als YvH te ontstijgen.

Ik neem het hierbij op voor anderen die door een door mij altijd als integer beschouwde schrijver als Martin Vrijland gewoonweg als pedofiel worden uitgemaakt en geen verweer krijgen. Ook Martin wordt door Yvonne van H. ('pedo-jaagster') beschuldigd van pedofilie dan wel als pedofiel beschouwd, maar dát heeft hij waarschijnlijk zelf niet eens in de gaten. Sterker nog, Martin weigert ieder normaal gesprek….. Moet nu alles via aangiften en kort-gedingen? TREURIG!
Ik weet dat Martin boos zal worden op dit artikel (en) omdat ik zijn telefoonnummer openbaar vermeld, maar als je weigert in gesprek te gaan Martin, dan moet het maar zo: slachtoffers van u  moeten zich kunnen verweren en een opening tot gesprek moet er zijn!

BJZ lacht zich rot: ouder-ondersteuners die elkaar in de haren zitten op internet…. En BJZ kan rustig waarschuwen voor alle ouder-ondersteuners… zoals men ook collectief waarschuwde voor mij….
Terzijde: ik heb het, in tegenstelling tot de verwachting en bedoelingen van jeugdzorg, nog nooit zo druk gehad met ouders ondersteunen als de afgelopen 5 jaar…. En  BJZ zich maar afvragen waarom ouders steeds mondiger worden….

Voor  de eerlijkheid hier mijn nummers: 0857-851342 of 0633109214, dan kan Martin Vrijland in het kader van zijn 'waarheidsvinding' eens in gesprek gaan.
Overigens: Ik ben, vanaf geboorte al, stapelgek op mijn inmiddels volwassen dochter, ik ben haar VADER en dat zal ik blijven  ook.... ik houd van haar met hart en ziel! Maakt me dit nu pedofiel, of is iedere ouder automatisch pedo?

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

maandag 9 juni 2014

Waarheid over jeugdzorg!

Een video zegt soms méér!

 

(De You Tube link )

En deze als tweede....(De You Tube link)

Niets aan toe te voegen.....


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

zaterdag 19 april 2014

Seksueelmisbruik door Jeugdzorg / Kinderbescherming?

Afgelopen jaren was het seksueel misbruik in de kerken met regelmaat in het nieuws.

Nu komt opeens jeugdzorg weer in mijn gedachten:
In de eerste jaren dat ik ouders bijstond in jeugdzorgzaken had ik tot mijn cliënten een vader waarbij de Raadsonderzoeker van de RvdK een relatie had met moeder.  Ook had ik een zaak waarbij een gezinsvoogd het bed deelde met een moeder.
U begrijpt het al: in beide gevallen rapporteerden de raadsonderzoeker en gezinsvoogd in het voordeel van de moeders. Beide vaders hebben hun kinderen, in ieder geval de laatste 18 jaar, niet meer terug gezien…..
Of er sprake was van hetzij misbruik, seksuele intimidatie of gewoonweg wellust tussen jeugdzorg-'professional' en moeder is volledig onduidelijk. Mijn gedachte is in ieder geval dat zoiets niet zou moeten kunnen en naar mijn mening zeer onprofessioneel is.

De vraag

Komt dit u bekend voor? Zo ja: hoe vaak? Bent u, als ouder, al eens voor compromitterende keuzes gesteld door een Jeugdzorg- dan wel Raadsprofessional?
Gaarne zou ik hier meer over willen vernemen. Let wel, voor u mensen beschuldigt: een ieder is onschuldig tot een rechter een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken van het tegendeel!

Melden
Heeft u dus signalen in deze, laat het dan hieronder weten of stuur een berichtje naar meldpuntjeugdzorg@gmail.com. Ik dank u bij voorbaat!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


woensdag 1 januari 2014

WENSEN.....

Het zegt allemaal zo weinig, men doet het vaak uit gewoonte of  'omdat het zo hoort'.  Zelf doe ik daar niet aan mee, niet omdat ik voor u, geachte lezer, geen geluk, vrede of voorspoed zou wensen, dat gun ik namelijk iedereen altijd en niet voor enkele dagen…

Met kerst heeft men het over 'Vrede op aarde', met kerst kunnen de wapens één dag zwijgen. Als jaar en dag heb ik in mijn skype staan: 'schaf kerst af'  en daar achter een uitleg om eens de zaak om te draaien en het in feite altijd vrede te laten zijn, eens ophouden met oorlogvoeren en, misschien voor de mensen die per sé willen ruzie maken, 1  dag in de 4 jaar als ruziedag houden…


De strijd die zo veel ouders, ongevraagd, met 'jeugdzorg' krijgen is er vaak een die veel weg heeft van oorlog, met het verschil dat dank zij 'jeugdzorg' ouders vaak ook met feestdagen zonder hun kinderen zitten en kinderen ook met feestdagen hun ouders en familie moeten missen.


                                            OORLOG moet STOPPEN…
Daarom …

Wens ik een ieder een 'jeugdzorgvrije toekomst',

bevrijding van BJZ / WSG/ LdH J&R/ SGJ en bovenal dat

ALLE KINDEREN een vreedzaam contact mogen houden met hun FAMILIE!

                    Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul
donderdag 14 november 2013

Bijna het mooiste nieuws, of chantage?
De telegraaf bracht vandaag, donderdag 14 november,  het bericht 'Jeugdzorg dreigt met massaontslag'. BJZ komt geld te kort , dreigt met faillissement en wil gewoonweg meer geld…..

Bijna mooier zou dat niet kunnen zijn. Mooier zou uiteraard zijn: 'jeugdzorg heft alle BJZ op, geen OTS en UHP meer', maar ja, we kunnen niet alles hebben.

Treurig is dat BJZ gewoonweg dreigt met dat alle kinderen in de knel zouden komen en de jeugd ernstig bedreigd zou worden door het ontslag van alle BJZ-medewerkers.
Feit is dat er nog nooit enig rapport is geweest waaruit zou blijken dat jeugdzorg zo goed is voor uw kinderen.  Uit huis plaatsing is in alle onderzoeken juist zeer schadelijk gebleken voor het merendeel van de kinderen.

Merkwaardig is ook dat Nederland het hoogste aantal UHP heeft van de hele westerse wereld.

Ook is het frappant dat steeds dat rapport van de commissie Samson vergeten dreigt te raken, u weet wel, dat rapport over misbruik en mishandeling binnen de jeugdzorg waaruit bleek dat mishandeling in pleegzorg ca. meer dan 100x zo veel voorkomt als in normale gezinnen en dat 'seksueel misbruik structureel is' binnen de jeugdzorg….. En dan ook nog te bedenken dat uit dat rapport de ergste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders BJZ er zo slecht zou zijn afgekomen'.

Stelt u, geachte lezer, zich eens voor dat u nu zelf mag gaan bepalen welke hulp u voor uw gezin en kinderen zoekt, dat u niet meer hoeft te vrezen voor 'onderbuiksgevoelens van BJZ' geen angst meer voor UHP op grond van 'signalen' … wat zou dat een opluchting geven….

Rest mijn zorg nog voor de kinderen die op grond van gewoonweg onzin of NIET BESTAANDE 'mishandeling' UHP zijn… krijgen die hun ouders weer terug?  Hierbij speciaal denkend aan Yunus (NOOIT bestaande 'mishandeling', BJZ–Haaglanden houdt de aantoonbare leugens vol, kind mag nooit meer naar familie of ouders), de zoon van Arlette Heskes (haar zoon krijgt ze nooit meer te zien, voor haar dochter is ze, met de zelfde partner, huis en buren wel een goede moeder…. Voor haar zoon een 'gevaar' aldus BJZ-Haaglanden), de broer en zus van Ilja (praten te veel Russisch thuis, kinderen nooit meer naar moeder + familie / LJ&R/BJZ-Gelderland) en Khan, wiens moeder valselijk beschuldigd wordt 'parasietenwaan' te hebben, zonder parasiet en zonder waan, dit kind komt volgens BJZ-Roterdam, nooit meer bij zijn moeder....

Komt er misschien toch een 'Commissie terugplaatsing' als de jeugdzorg naar de gemeenten gaat? Wat gebeurt met alle onterecht uit huis geplaatste kinderen?

Ik vraag mij wel af: is deze actie van BJZ: dreigen met massaontslag / faillissementsaanvraag en de context (ze gebruiken kinderen als inzet!) de zoveelste chantagepoging om méér geld uit Den Haag te krijgen en de gemeenten te DWINGEN om BJZ als 'de gecertificeerde instelling' te gaan inkopen?

Gemeenten: DOE DIT NIET, laat u NIET DWINGEN, maar LUISTER eens naar OUDERS, wat die WENSEN!!! Misschien is deze brief wel aardig voor uw wethouders jeugdzorg!

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 10 september 2013

Oproep i.v.m. FRAUDE door BJZ/RvdK

Van Ilja ontving ik het onderstaande verzoek om brieven te sturen over uw ervaringen met jeugdzorg-instanties dan wel RvdK over leugens, lasterlijke uitingen, valselijke verslaglegging enz.  enz..
De advocaat van (de moeder van)  Ilja is een art. 12 Sv procedure begonnen bij het Hof te Arnhem.
Misschien is het handig een kleine uitleg te geven:
Als men als burger aangifte doet van strafbare feiten bij de politie dan wel (hoofd)Officier van Justitie komt het wel eens voor dat de aangifte min of meer rechtstreeks de prullenbak in gaat. Als men het daar niet mee eens is kan men, overigens zelfs zonder advocaat, een ‘beklag ex. Art. 12 Sv’ schrijven aan het Hof in uw arrondissement. In zo’n beklag geeft men aan waarom men het niet eens is met de seponering van de aangifte.  Feit is dat in 1996, volgens het IRM-rapport, maar liefst 99% van de beklagen ex art. 12 Sv verworpen werden… slechts 3 op de 300 werden gehonoreerd…
(Anders gezegd; de burger heeft altijd ongelijk….) Veel ouders krijgen ook te maken met gewoonweg FRAUDE en VALSHEID in GESCHRIFTE door jeugdzorg-instanties…. Ilja deed namens zijn moeder aangifte….

DE OPROEP van Ilja

In het aller begin van onze zaak heb ik namens mijn moeder en de kinderen aangifte gedaan tegen Bureau jeugdzorg van Fraude en valsheid in geschrifte. De officier weigert echter tot vervolging over te gaan met een heeft zwak argument: kinderrechter is degene die verzoekschriften van BJZ moet toetsen niet OM. Oftewel de officier wilde niet eens moeite nemen om te kijken of BJZ strafbare feiten heeft gepleegd en besloot de aangifte meteen te seponeren.

Alleen tot ergernis van zo'n beetje iedere overheidsinstantie, van ons zijn zij niet zo makkelijk verlost. 

En dus is onze zeer sterke advocaat meester Skala een artikel 12 procedure gestart om het OM via de gerechtshof te dwingen tot vervolging over te gaan. 

Ik vraag alle slachtoffers van jeugdzorg ( alle er onder vallende toko's ) / RvdK een nette zakelijke brief te sturen gericht aan onze raadsman. Hij zal het in het geding brengen tijdens de zitting ( vermeld kenmerk: Antonova / Artikel 12 ).

Adres:

Mr. R. Skala

In het brief kunnen jullie een voorbeeld opgeven hoe Jeugdzorg / RvdK zich schuldig maakten aan fraude, valsheid in geschrifte en voor wat voor ellende het in jullie situaties zorgde. 

Zo zullen de raadsheren zien dat er een grote draagvlak bestaat voor het vervolgen van deze instanties voor het door hun gepleegde strafbare handelingen. 

En zodra wij een vervolging van BJZ afdwingen zal ervaring in onze zaak als voorbeeld kunnen dienen in toekomstige aangiftes tegen deze instanties. Onze volksvertegenwoordigers lopen van daken af te schreeuwen dat iedereen in dit land gelijk is en gelijk behandeld zal worden, deze uitspraken zullen in deze artikel 12 procedure aan een test worden onderworpen. 

Laten wij samen er voor zorgen dat Jeugdzorg / RvdK terecht zal staan voor al het door hun kapot gemaakte mensenlevens en verscheurde gezinnen.

Artikel 12 zittingen zijn meestal openbaar, dus zodra er een datum wordt bekend gemaakt zal het ook op deze blog vermeld worden.

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 27 augustus 2013

Ware aard van politie-optreden leidt tot scheiding!Een ieder die 'jeugdzorg' volgt op internet heeft ongetwijfeld bovenstaande video gezien die gemaakt is door Ilja over het heldhaftig optreden van de politie te Culemborg-Tiel in verband met de ernstige bedreigingen van zijn broertje en zusje. De kinderen zijn inmiddels al bijna 1,5 jaar uit huis geplaatst en als het aan de RvdK ligt komt er nog een jaar bij. Ilja heeft zijn broer en zus al zo'n 8 maanden niet meer gezien, moeder mag ze enkele uurtjes per 2 weken bezoeken in een jeugdzorg-instelling (Entrea).


De echtgenote van een van de agenten heeft ook die video gezien.... ze was zéér onder de indruk van het optreden van haar man... ze heeft, naar zeggen van een betrouwbare bron, echtscheiding aangevraagd.... Ze had de indruk dat de politie zich zou bezig houden met misdaad bestrijding, de maatschappij vrijwaren van criminaliteit enz.... maar KINDEREN op BEESTACHTE WIJZE van hun ouders scheiden.... Dát had die echtgenote nooit gedacht...
(En iedere rechtschapen burger ook niet!)


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com