dinsdag 9 juli 2013

Goed gedrag in de zorg? Niet nodig!


De Tweede Kamer ziet af van de eis voor medewerkers in de zorg om een 'verklaring omtrent gedrag' als vereiste te stellen om een arbeidscontract in de zorg te verkrijgen…
Vreemd: leraren hadden dat vroeger wel nodig, zorgwerkers niet. Heeft men nog NIETS geleerd van alle misbruik en mishandeling in de jeugdzorg en is het rapport Samson NU AL vergeten?  Jeugdzorg is degene die het hardst roept over 'een kind moet VEILIG' zijn…Zo staat bijvoorbeeld in ieder indicatiebesluit voor OTS of UHP, bij doelen: 'het kind groeit op in een veilige omgeving' NIET DUS!

Lees hier het bericht:

Kamer ziet af van Verklaring Omtrent Gedrag
Het plan om zorgaanbieders te verplichten voor alle nieuwe zorgmedewerkers in de zorg een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen is van tafel. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten tijdens de behandeling van de Wet Kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz).

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zorgaanbieders moeten beschikken over een VOG voor hun medewerkers. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich donderdag uitgesproken voor het voorstel van Kees van der Staaij (SGP) om de verplichting van een VOG te laten vervallen. Hiervoor in de plaats gaat minister Schippers gaat bepalen in welke situaties zorgaanbieders wel in het bezit van eeh VOG moeten zijn. Dit maakt maatwerk mogelijk, stelt de SGP. Bovendien zou een algemene verplichting volgens de Tweede Kamer hoge kosten en administratieve lasten met zich meebrengen, terwijl dit niet in alle gevallen opweegt tegen het daarmee te dienen belang van goede zorgverlening.

Ernstig disfunctioneren

 

De Tweede Kamer heeft donderdag ook ingestemd met een ander amendement van Van der Staaij. De minister gaat bepalen onder welke voorwaarden een nieuwe werkgever bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) mag informeren of een sollicitant in het verleden ernstig gedisfunctioneerd heeft. Als een zorgaanbieder via deze weg te weten komt dat iemand in het verleden ernstig heeft gedisfunctioneerd, dan kan deze adequate begeleiding en toezicht voor deze medewerker regelen, of besluiten geen arbeidsverhouding aan te gaan.
Bron: skipr


           Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


 Nico Mul

Meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten