dinsdag 9 juli 2013

Ouders niet welkom bij feest van Inspectie Jeugdzorg!


De 'Inspectie Jeugdzorg' (u weet wel, die instantie die bij uw klachten over BJZ het standaard antwoord heeft van: 'wij gaan niet in op individuele zaken'), bestaat binnenkort 25 jaar  en gaat daarom een feestje geven in de vorm van een symposium met als onderwerp: 'leren van calamiteiten'.
 
Bijna bij iedere ouder die met jeugdzorg te maken heeft, heeft een geval dat aangemerkt kan worden als een 'calamiteit'. Ik noem:
- Valse beschuldigingen als 'pedagogisch onmachtige ouders' en 'borderline', 'huiselijk geweld'.
- Het DRAMA van de uithuisplaatsingen: in plaats van de HULP te geven zodat kinderen thuis kunnen blijven, wordt via allerlei jeugdzorgaanbieders véél uit de kast getrokken om kinderen in instellingen en pleegzorg-plaatsen te stoppen, maar hulp zodat kinderen weer thuis kunnen wonen, HO MAAR! (Let wel: één pleegzorgwerker om 10 UHP kinderen /pleegouders te begeleiden, géén begeleiding of hulp om uw kind thuis te ondersteunen zodat pleegzorg overbodig is…)
- Het DRAMA van de kind-beschadiging door mishandeling in jeugdzorg, seksueel misbruik (zie het 'Rapport Samson') en het vervreemden van ouders.
Juist van IEDERE ouder zou de Inspectie Jeugdzorg kunnen leren… maar helaas, die OUDERS ZIJN NIET WELKOM!

Hier onder het artikel en mijn reactie daar op:

Inspectie Jeugdzorg organiseert symposium 'Leren van calamiteiten'
- 08 juli '13

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Inspectie Jeugdzorg en het 10-jarig bestaan van de samenwerking van STJ-inspecties, wordt er op 23 september 2013 het symposium 'Leren van Calamiteiten' gehouden. 
Uit analyse van acht calamiteitenonderzoeken door STJ (Samenwerkend Toezicht Jeugd) blijkt dat bepaalde patronen een effectieve hulpverlening in de weg kunnen staan. Tijdens het symposium zal het doorbreken van deze patronen centraal staan. 

Professionals en bestuurders uit de gehele jeugdsector, politie, het steunpunt huiselijk geweld, de schuldhulpverlening, gemeenten en overige instanties zullen met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's. Er zal onder meer gesproken worden over handelingsverlegenheid en handelingsplicht, de rol van ouders en het belang van het gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren. 

Professionals en bestuurders kunnen zich aanmelden via congres@jeugdinspecties.nl. 

En de OUDERS???

Mijn reactie:

Het valt wederom op: er wordt gesproken OVER de ouders en niet MET de ouders! Iedere ouder die met 'jeugdzorg' te maken heeft vertelt namelijk (bijna) het zelfde verhaal: onzinnige interventies waar je als ouder/kind in meegezogen moet worden, geen 'waarheidsvinding' en een groot disrespect voor ouders en op essentiële vragen als: 'Wanneer komt de hulp zodat mijn kind weer thuis kan wonen?' komt of géén antwoord of  'Daar gaan we nu niet op in'.. Wordt het zo'n congres als 'Positieve verhalen over Jeugdzorg' (IPO / 19-06-2008), daar waren alleen BJZ mensen + politici, maar géén ouders/BJZ-slachtoffers... Zie mijn column 'De feestjes van Jeugdzorg'!
Drs. N.J.M.Mul (19 jaar ouder-ondersteuner/ hoofdredacteur Jeugdzorg-Darkhorse-plus en Meldpunt Jeugdzorg)

Conclusie
Ik kan niet anders concluderen dan dat de Inspectie Jeugdzorg weigert te leren van degenen die er het meeste van weten..…misschien wel 'niet leerbaar is'….zoals BJZ van zo vele ouders beweert…

           Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

1 opmerking:

  1. Iedereen is toch wel professional in het een of ander?
    Er staat niet bij waarin je professioneel moet zijn, dus iedereen kan er naar toe!

    BeantwoordenVerwijderen