dinsdag 10 september 2013

Oproep i.v.m. FRAUDE door BJZ/RvdK

Van Ilja ontving ik het onderstaande verzoek om brieven te sturen over uw ervaringen met jeugdzorg-instanties dan wel RvdK over leugens, lasterlijke uitingen, valselijke verslaglegging enz.  enz..
De advocaat van (de moeder van)  Ilja is een art. 12 Sv procedure begonnen bij het Hof te Arnhem.
Misschien is het handig een kleine uitleg te geven:
Als men als burger aangifte doet van strafbare feiten bij de politie dan wel (hoofd)Officier van Justitie komt het wel eens voor dat de aangifte min of meer rechtstreeks de prullenbak in gaat. Als men het daar niet mee eens is kan men, overigens zelfs zonder advocaat, een ‘beklag ex. Art. 12 Sv’ schrijven aan het Hof in uw arrondissement. In zo’n beklag geeft men aan waarom men het niet eens is met de seponering van de aangifte.  Feit is dat in 1996, volgens het IRM-rapport, maar liefst 99% van de beklagen ex art. 12 Sv verworpen werden… slechts 3 op de 300 werden gehonoreerd…
(Anders gezegd; de burger heeft altijd ongelijk….) Veel ouders krijgen ook te maken met gewoonweg FRAUDE en VALSHEID in GESCHRIFTE door jeugdzorg-instanties…. Ilja deed namens zijn moeder aangifte….

DE OPROEP van Ilja

In het aller begin van onze zaak heb ik namens mijn moeder en de kinderen aangifte gedaan tegen Bureau jeugdzorg van Fraude en valsheid in geschrifte. De officier weigert echter tot vervolging over te gaan met een heeft zwak argument: kinderrechter is degene die verzoekschriften van BJZ moet toetsen niet OM. Oftewel de officier wilde niet eens moeite nemen om te kijken of BJZ strafbare feiten heeft gepleegd en besloot de aangifte meteen te seponeren.

Alleen tot ergernis van zo'n beetje iedere overheidsinstantie, van ons zijn zij niet zo makkelijk verlost. 

En dus is onze zeer sterke advocaat meester Skala een artikel 12 procedure gestart om het OM via de gerechtshof te dwingen tot vervolging over te gaan. 

Ik vraag alle slachtoffers van jeugdzorg ( alle er onder vallende toko's ) / RvdK een nette zakelijke brief te sturen gericht aan onze raadsman. Hij zal het in het geding brengen tijdens de zitting ( vermeld kenmerk: Antonova / Artikel 12 ).

Adres:

Mr. R. Skala

In het brief kunnen jullie een voorbeeld opgeven hoe Jeugdzorg / RvdK zich schuldig maakten aan fraude, valsheid in geschrifte en voor wat voor ellende het in jullie situaties zorgde. 

Zo zullen de raadsheren zien dat er een grote draagvlak bestaat voor het vervolgen van deze instanties voor het door hun gepleegde strafbare handelingen. 

En zodra wij een vervolging van BJZ afdwingen zal ervaring in onze zaak als voorbeeld kunnen dienen in toekomstige aangiftes tegen deze instanties. Onze volksvertegenwoordigers lopen van daken af te schreeuwen dat iedereen in dit land gelijk is en gelijk behandeld zal worden, deze uitspraken zullen in deze artikel 12 procedure aan een test worden onderworpen. 

Laten wij samen er voor zorgen dat Jeugdzorg / RvdK terecht zal staan voor al het door hun kapot gemaakte mensenlevens en verscheurde gezinnen.

Artikel 12 zittingen zijn meestal openbaar, dus zodra er een datum wordt bekend gemaakt zal het ook op deze blog vermeld worden.

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten