donderdag 14 november 2013

Bijna het mooiste nieuws, of chantage?
De telegraaf bracht vandaag, donderdag 14 november,  het bericht 'Jeugdzorg dreigt met massaontslag'. BJZ komt geld te kort , dreigt met faillissement en wil gewoonweg meer geld…..

Bijna mooier zou dat niet kunnen zijn. Mooier zou uiteraard zijn: 'jeugdzorg heft alle BJZ op, geen OTS en UHP meer', maar ja, we kunnen niet alles hebben.

Treurig is dat BJZ gewoonweg dreigt met dat alle kinderen in de knel zouden komen en de jeugd ernstig bedreigd zou worden door het ontslag van alle BJZ-medewerkers.
Feit is dat er nog nooit enig rapport is geweest waaruit zou blijken dat jeugdzorg zo goed is voor uw kinderen.  Uit huis plaatsing is in alle onderzoeken juist zeer schadelijk gebleken voor het merendeel van de kinderen.

Merkwaardig is ook dat Nederland het hoogste aantal UHP heeft van de hele westerse wereld.

Ook is het frappant dat steeds dat rapport van de commissie Samson vergeten dreigt te raken, u weet wel, dat rapport over misbruik en mishandeling binnen de jeugdzorg waaruit bleek dat mishandeling in pleegzorg ca. meer dan 100x zo veel voorkomt als in normale gezinnen en dat 'seksueel misbruik structureel is' binnen de jeugdzorg….. En dan ook nog te bedenken dat uit dat rapport de ergste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders BJZ er zo slecht zou zijn afgekomen'.

Stelt u, geachte lezer, zich eens voor dat u nu zelf mag gaan bepalen welke hulp u voor uw gezin en kinderen zoekt, dat u niet meer hoeft te vrezen voor 'onderbuiksgevoelens van BJZ' geen angst meer voor UHP op grond van 'signalen' … wat zou dat een opluchting geven….

Rest mijn zorg nog voor de kinderen die op grond van gewoonweg onzin of NIET BESTAANDE 'mishandeling' UHP zijn… krijgen die hun ouders weer terug?  Hierbij speciaal denkend aan Yunus (NOOIT bestaande 'mishandeling', BJZ–Haaglanden houdt de aantoonbare leugens vol, kind mag nooit meer naar familie of ouders), de zoon van Arlette Heskes (haar zoon krijgt ze nooit meer te zien, voor haar dochter is ze, met de zelfde partner, huis en buren wel een goede moeder…. Voor haar zoon een 'gevaar' aldus BJZ-Haaglanden), de broer en zus van Ilja (praten te veel Russisch thuis, kinderen nooit meer naar moeder + familie / LJ&R/BJZ-Gelderland) en Khan, wiens moeder valselijk beschuldigd wordt 'parasietenwaan' te hebben, zonder parasiet en zonder waan, dit kind komt volgens BJZ-Roterdam, nooit meer bij zijn moeder....

Komt er misschien toch een 'Commissie terugplaatsing' als de jeugdzorg naar de gemeenten gaat? Wat gebeurt met alle onterecht uit huis geplaatste kinderen?

Ik vraag mij wel af: is deze actie van BJZ: dreigen met massaontslag / faillissementsaanvraag en de context (ze gebruiken kinderen als inzet!) de zoveelste chantagepoging om méér geld uit Den Haag te krijgen en de gemeenten te DWINGEN om BJZ als 'de gecertificeerde instelling' te gaan inkopen?

Gemeenten: DOE DIT NIET, laat u NIET DWINGEN, maar LUISTER eens naar OUDERS, wat die WENSEN!!! Misschien is deze brief wel aardig voor uw wethouders jeugdzorg!

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 10 september 2013

Oproep i.v.m. FRAUDE door BJZ/RvdK

Van Ilja ontving ik het onderstaande verzoek om brieven te sturen over uw ervaringen met jeugdzorg-instanties dan wel RvdK over leugens, lasterlijke uitingen, valselijke verslaglegging enz.  enz..
De advocaat van (de moeder van)  Ilja is een art. 12 Sv procedure begonnen bij het Hof te Arnhem.
Misschien is het handig een kleine uitleg te geven:
Als men als burger aangifte doet van strafbare feiten bij de politie dan wel (hoofd)Officier van Justitie komt het wel eens voor dat de aangifte min of meer rechtstreeks de prullenbak in gaat. Als men het daar niet mee eens is kan men, overigens zelfs zonder advocaat, een ‘beklag ex. Art. 12 Sv’ schrijven aan het Hof in uw arrondissement. In zo’n beklag geeft men aan waarom men het niet eens is met de seponering van de aangifte.  Feit is dat in 1996, volgens het IRM-rapport, maar liefst 99% van de beklagen ex art. 12 Sv verworpen werden… slechts 3 op de 300 werden gehonoreerd…
(Anders gezegd; de burger heeft altijd ongelijk….) Veel ouders krijgen ook te maken met gewoonweg FRAUDE en VALSHEID in GESCHRIFTE door jeugdzorg-instanties…. Ilja deed namens zijn moeder aangifte….

DE OPROEP van Ilja

In het aller begin van onze zaak heb ik namens mijn moeder en de kinderen aangifte gedaan tegen Bureau jeugdzorg van Fraude en valsheid in geschrifte. De officier weigert echter tot vervolging over te gaan met een heeft zwak argument: kinderrechter is degene die verzoekschriften van BJZ moet toetsen niet OM. Oftewel de officier wilde niet eens moeite nemen om te kijken of BJZ strafbare feiten heeft gepleegd en besloot de aangifte meteen te seponeren.

Alleen tot ergernis van zo'n beetje iedere overheidsinstantie, van ons zijn zij niet zo makkelijk verlost. 

En dus is onze zeer sterke advocaat meester Skala een artikel 12 procedure gestart om het OM via de gerechtshof te dwingen tot vervolging over te gaan. 

Ik vraag alle slachtoffers van jeugdzorg ( alle er onder vallende toko's ) / RvdK een nette zakelijke brief te sturen gericht aan onze raadsman. Hij zal het in het geding brengen tijdens de zitting ( vermeld kenmerk: Antonova / Artikel 12 ).

Adres:

Mr. R. Skala

In het brief kunnen jullie een voorbeeld opgeven hoe Jeugdzorg / RvdK zich schuldig maakten aan fraude, valsheid in geschrifte en voor wat voor ellende het in jullie situaties zorgde. 

Zo zullen de raadsheren zien dat er een grote draagvlak bestaat voor het vervolgen van deze instanties voor het door hun gepleegde strafbare handelingen. 

En zodra wij een vervolging van BJZ afdwingen zal ervaring in onze zaak als voorbeeld kunnen dienen in toekomstige aangiftes tegen deze instanties. Onze volksvertegenwoordigers lopen van daken af te schreeuwen dat iedereen in dit land gelijk is en gelijk behandeld zal worden, deze uitspraken zullen in deze artikel 12 procedure aan een test worden onderworpen. 

Laten wij samen er voor zorgen dat Jeugdzorg / RvdK terecht zal staan voor al het door hun kapot gemaakte mensenlevens en verscheurde gezinnen.

Artikel 12 zittingen zijn meestal openbaar, dus zodra er een datum wordt bekend gemaakt zal het ook op deze blog vermeld worden.

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)
Nico Mul


meldpuntjeugdzorg@gmail.com

dinsdag 27 augustus 2013

Ware aard van politie-optreden leidt tot scheiding!Een ieder die 'jeugdzorg' volgt op internet heeft ongetwijfeld bovenstaande video gezien die gemaakt is door Ilja over het heldhaftig optreden van de politie te Culemborg-Tiel in verband met de ernstige bedreigingen van zijn broertje en zusje. De kinderen zijn inmiddels al bijna 1,5 jaar uit huis geplaatst en als het aan de RvdK ligt komt er nog een jaar bij. Ilja heeft zijn broer en zus al zo'n 8 maanden niet meer gezien, moeder mag ze enkele uurtjes per 2 weken bezoeken in een jeugdzorg-instelling (Entrea).


De echtgenote van een van de agenten heeft ook die video gezien.... ze was zéér onder de indruk van het optreden van haar man... ze heeft, naar zeggen van een betrouwbare bron, echtscheiding aangevraagd.... Ze had de indruk dat de politie zich zou bezig houden met misdaad bestrijding, de maatschappij vrijwaren van criminaliteit enz.... maar KINDEREN op BEESTACHTE WIJZE van hun ouders scheiden.... Dát had die echtgenote nooit gedacht...
(En iedere rechtschapen burger ook niet!)


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.comwoensdag 14 augustus 2013

Gezocht: de waarheid over jeugdzorg!


Op 14-8-2013 werd onderstaande mij toegestuurd.

Brandpunt (KRO) zou graag anonieme verklaringen van deskundigen (orthopedagoog, gezinsvoogd, enz.) willen krijgen om te weten te komen waarom al die "incidenten" bij Bureaus jeugdzorg of adoptiebureaus ontstaan, hoe ze ontstaan, of er pressie of druk is vanuit een laag in jeugdzorg of adoptiebureau (geld, werkgelegenheid, bezettingsgraden of zo?)  of waarom er veel gewerkt wordt naar onder toezicht stellen (OTS) en uithuis plaatsen (UHP) en zo weinig aan diagnostiek of terugplaatsbeleid (in de praktijk). 

Als iemand die iemand kent, wil die dat dit doorgeven.
Het e-postadres van de vertrouwelijk werkende verslaggever is 
dirk.schouten@kro.nl . 

Dirk werkte ook al voor Netwerk destijds, en wil het netjes en anoniem doen, maar wil een vinger krijgen achter misstanden. 
Ook beknopte dossiers die bewijzen dat jeugdzorg onterecht vals een kind uithuisgeplaatst houdt of dat een vergunninghouder aspirant-adoptieouders onder drang extra geld vraag voor een project bij de adoptie, zou kunnen, maar liever verklaringen van 'deskundigen' die deze vinger achter de incidenten kan krijgen. 

Het kan evt. ook via mij. Maar ik geef hier het directe mailadres. 

In de hoop dat dit het beleid zal verbeteren door openbaren van bv. verkeerde werkgelegenheidsstimuli, 

Opmerkingen:

Ik raad bij deze de verslaggever aan om eens te kijken naar het jaarverslag van het LdH J&R van 2006, waar ronduit over de 'productieafspraken' gesproken werd met betrekking tot OTS.  Ook geeft de financiering een goed beeld: hoe meer OTS/UHP, hoe meer geld.  Terugplaatsen van kinderen bij ouders en einde OTS? Dan is het ook 'einde inkomsten' voor de Jz-instellingen! Misschien is het handig voor deze journalist om eens aan ouders te gaan vragen of  zij zelf dan wel hun kinderen hulp gehad hebben van BJZ om hun kinderen weer thuis te krijgen….(let wel: de wettelijke taak van BJZ vlg. art. BW 1:257)


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Tips voor een goed 'jeugdzorgverhaal'


Voor de mensen die hun verhaal met betrekking tot 'jeugdzorg' willen publiceren, hierbij een aantal tips van onbekende bron, om een goed verhaal samen te stellen.

1.     Waarom wil je met dit verhaal naar de pers?
2.     Wat is de kern van het onrecht dat hier speelt (in max. 1-3 zinnen) Welk onrecht wordt het kind aangedaan?
3.     Welke dwaling begaat Jeugdzorg?
4.     Welk bewijs toont dit aan?
5.     Wat zegt een onafhankelijke rechter hiervan?
6.     In welke periode (jaar?) speelde of speelt zich dit alles af?
7.     Wie bekommert zich nu om het kind?
8.     Achtergrond info over het kind (anoniem, wel a.u.b. leeftijd, geslacht, woonplaats) en de (hoofd-)personen die er bij betrokken zijn.
9.     Wat je zelf nog kwijt wilt.

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mulzaterdag 10 augustus 2013

Gezinsvoogd schuldig aan ontvoering


Dichtbij.nl bracht op 6 juni 2013 dit artikel:

GRONINGEN - Een 51-jarige gezinsvoogd is schuldig aan de ontvoering
van een verwaarloosd jongetje. Dat vindt het Openbaar Ministerie, maar
vanwege de ,,bijzondere aard'' van de zaak eist het OM geen straf.
De vrouw uit Usquert werd in de zomer van 2010 in heel Nederland als
held gezien omdat ze het toen 8-jarige jongetje Giovanni uit
Garsthuizen bij zijn moeder weghaalde. Ze deed dit omdat hij werd
mishandeld en verwaarloosd. Wat de officier van justitie betreft had
de gezinsvoogd niet eigenhandig in mogen grijpen omdat de
hulpverlening al bezig was om het kind te redden.

Naast de ontvoering vindt het OM de vrouw ook schuldig aan smaad door
in de media uitgebreid te vertellen over de verwaarlozing en zelfs
foto's van het huis vrij te geven. Het OM denkt wel dat de gezinsvoogd
uiteindelijk het beste met het kind voor had. Bovendien is er geen
kans op herhaling. Daarom is een straf of maatregel volgens het OM
niet nodig.

De reactie hierop van AngeliqueH op 09-08-2013:
Een gevaarlijke situatie word je meteen afgestraft en word je de omgang met je kind ontzegd. Applaus voor het OM dat zij corruptie in de hand werken. BRAVO!!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

Meldpumtjeugdzorg@gmail.comdinsdag 30 juli 2013

AMK-Raad-Rechter-BJZ: een uitleg!Een, helaas anonieme, opmerking op www.meldpuntjeugdzorg.nl  die het waard is om verdere aandacht aan te besteden!

Zie hier de gebreken aan het huidige systeem:

Het AMK doet geen onderzoek naar de feiten;
Het AMK selecteert en manipuleert feiten en omstandigheden;
Het AMK heeft geen academische onderzoeksvaardigheden;
De Raad doet geen onderzoek naar de feiten;
De Raad neemt klakkeloos over van het AMK;
De raad heeft geen academische onderzoeksvaardigheden;
De rechter doet geen feitelijke toetsing;
De rechter heeft geen verstand van psychologie;
De rechter volgt primair de Raad en/of Bjz;
De rechter houdt zich niet aan normen, wetten en verdragen;
De rechter negeert inbreng van ouders en advocaten;
Bjz doet geen onderzoek naar de feiten;
Bjz neemt klakkeloos over van AMK (!) en Raad;
Bjz selecteert en manipuleert feiten en omstandigheden;
Bjz houdt zich niet aan de doelen zoals door de rechter vastgesteld;
Bjz houdt zich niet aan normen, wetten en verdragen;
De rijksoverheid is systeemverantwoordelijk en eindverantwoordelijk maar schuift af naar Raad, bjz, rechter en provincie (gemeente);
De wetgever lukt het niet om een deugdelijk systeem te ontwerpen;
De wetgever laat na verdragsrechten te beschermen;
De wetgever wil niet toegeven dat het een majeure puinhoop is;
De rijksoverheid verkeert in ontkenning;
De rijksoverheid is bang voor claims ..

En last but not least: allen zijn intussen gewend om het ongedefinieerde en niet deugdelijk onderzochte 'belang' van het (individuele) kind te gebruiken als universele kapstok waar je met een onzinnig kletsverhaal de gewenste (subjectieve) beslissing aan kan ophangen…..
           --------------------------------------------
Dank voor uw heldere uiteenzetting!
Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

donderdag 18 juli 2013

Het 'Syndroom van werkgelegenheid'
(De telegraaf: 'Gedragsproblemen na trauma')

Bezuinigen, bezuinigen…Alle gewone geldpotjes om hulp of behandeling voor kinderen te bekostigen beginnen zo langzamerhand leeg te raken en daarom moeten zorgprofessionals andere manieren verzinnen om aan geld te komen. En dat kunnen ze. Vanaf heden zijn alle ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ASS, autisme, Asperger, ADD, ODD, etc, in het verdachtenbankje geplaatst en worden ze door een toenemend aantal zorgwerkers gezien als de toegangspoort naar een nieuwe markt voor mishandelingsignalering. Uw kind heeft geen aangeboren autisme-spectrumstoornis meer, maar wordt waarschijnlijk door zijn ouders lens geslagen. (Daarom is het zo stil en teruggetrokken.) Terug naar de ‘koelkastmoeders’ uit de jaren ‘50 dus. Van je fouten moet je leren en omdat we in dit land niet zo snel leren, zullen we die hysterie van zestig jaar geleden nog maar eens dunnetjes over doen, zullen ze gedacht hebben bij Fier Fryslan en de Universiteit van Amsterdam, toen ze het idee kregen voor hun Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling.

Het dubbele gezicht van de diagnose

Waar hebben we met het diagnosticeren eigenlijk mee te maken, in de discussie wel of geen label opplakken? Ik signaleer al jaren twee soorten problemen die beiden gerelateerd zijn aan ondeskundigheid van professionals die met kinderen werken, die ze onderzoeken of behandelen. Er worden kinderen etiketten opgeplakt van aandoeningen die ze niet hebben en er worden veel (pervasieve) aandoeningen over het hoofd gezien, omdat de signalen ervan niet worden opgevangen of verkeerd geïnterpreteerd. Deze gemiste kinderen die bij een goede diagnose gebaat zouden zijn, worden helemaal suf-behandeld en van therapie naar therapie gesleept, terwijl het geen normaal opvoed/opgroei-probeem is waar ze mee te kampen hebben. Ze ervaren de behandelmanie van de hulpverleners vaak als een grote psychische belasting bovenop hun aandoening, waar ze maar niet in begrepen worden. (Een autist dwingen in een normale klas te functioneren, zonder rekening te houden met de prikkelverwerking).
Aan de andere kant zien we bij kinderen die feitelijk niets mankeren, dat het soms wel makkelijk is om er een pilletje in te gooien, in plaats van de ouders te leren het leven van hun kinderen te structureren en grenzen te stellen, waar ze ook van zouden kalmeren en tot zichzelf komen. Het voordeel van een label en een pilletje voor de ouders is dat er geld beschikbaar komt voor het kind (PGB, ‘rugzakje’) en extra begeleiding op school. 

Politici als diagnostisch specialisten?

Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het uiterst merkwaardig dat politici gaan bepalen hoeveel ‘etiketjes’ er mogen worden uitgedeeld aan ons totale kinderbestand (gebaseerd op bezuinigingsoverwegingen) en niet de mensen die vanuit hun beroep gespecialiseerd zijn in de psyche van het kind. Er kan uit de houding van de beleidsmakers maar één conclusie getrokken worden; dat de politici twijfelen aan de deskundigheid (of eerlijkheid) van de onderzoekers/kindspecialisten. En dat is prima, maar dan moeten ze dát probleem aanpakken: het onvermogen om goed te diagnosticeren van een aantal psychologen en psychiaters. Dit te verbeteren en ervoor zorgen dat er door hen minder met de laatste DSM-mode wordt meegelopen. Meer uitgaan van het concrete kind en niet van wat op dat moment een populaire aandoening is. De overheid zou hier aandacht aan kunnen geven door vanuit de opleiding van artsen, psychologen en psychiaters dit probleem aan te pakken. De specialisten minder afhankelijk maken van de industrie die er achter staat. Maar politieke besluitvorming, gemotiveerd door geld mag nooit een reden zijn om meer of minder kinderen een diagnose te geven van ASS of ADHD. Een goede diagnose is geen (politieke) mening en ook geen modeverschijnsel, maar een betrouwbaar instrument om inzicht te krijgen in de feitelijke toestand van de psyche van het kind (op dat moment). Wie kinderen en ouders in dit opzicht serieus neemt, stimuleert de diagnostisch deskundige zichzelf te verbeteren en juist wetenschappelijker te werk te gaan.

Ervaringsdeskundige ouders

Een voorbeeld uit mijn eigen gezin over de verhouding van diagnostiek en hulpverleningsbelangen, illustreert mijn pleidooi om niet minder diagnoses te verzorgen, zoals de politiek graag zou willen, maar betere diagnoses. Op het Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) werd onze dochter, die naar onze overtuiging ASS (Autisme Spectrumstoornis) had net als haar broer, gediagnosticeerd met de werkdiagnose ‘extreme verlegenheid’ (niet autistisch dus).  Ze volgden daarin het oordeel van de psycholoog van het Mentrum, waar wij eerder voor een gesprek waren geweest.
Deze psychologe wist zonder onderzoek, meteen dat het geen autisme kon zijn, want het meisje vertoonde ‘tekenen van wederkerigheid’. Ze maakte contact. Nu bestaan er veel kenmerken van autisme en gebrek aan wederkerigheid is daar één van. Maar dat uit zich niet alleen in het overduidelijke niet aankijken van de ander, of het niet kunnen geven of ontvangen van affectie. Het manifesteert zich ook subtieler (vooral bij meisjes die van nature socialer zijn) door extreem gefixeerd te blijven op het eigen onderwerp van aandacht, zoals het honderd keer in een uur herhalen dat de groene parkiet in de boom zit achter het balkon. Dat is ook een manier van niet communiceerbaar zijn en heel kenmerkend voor autisme, naast de eindeloze reeks aan zelfbedachte rituelen, die bij iedere onbewuste overtreding door één van de andere familieleden voor hevige commotie kan zorgen!

Ouders zijn ‘te beschermend’

Maar dat zou te simpel gedacht zijn van ons als ouders, dat onze dochter autisme had net als haar broer. Met het minzame lachje wuifde ze onze argumenten weg. Op het MOC werd er omdat er niets beters verzonnen kon worden  afwijkend van een Autisme Spectrumstoornis, maar uitgegaan van ‘extreme verlegenheid’. Hoe ze daar aan kwam, met twee warme,  liefhebbende en stimulerende ouders, dat deed er niet toe. Wij waren ook ‘zo beschermend’ en gaven het kind ‘geen ruimte om groot te mogen groeien’. (Het meisje stak tot haar zevende zonder waarschuwing de straat over, rende bij wandelingen altijd tweehonderd meter voor ons uit richting de sloot, weigerde te remmen met haar fiets en probeerde voortdurend over de balkonrand te klimmen) Pas later zagen wij het verborgen belang bij deze oordelen over ons gezin, voor het hele peloton van behandelaren van het MOC, die allemaal een goede boterham verdienden aan de vaagheid waarmee de psychische toestand van onze dochter werd omschreven (allemaal ‘overlappingen’ van gebieden, krijg je te horen wanneer ze het niet weten of het niet willen weten).    
Was vanaf het begin de diagnose ASS gesteld, dan had er meteen een traject kunnen worden gevolgd specifiek gericht op autistische problematiek en de vraag waar ouders en kinderen in zo’ n situatie mee te maken krijgen. Er had dan mogelijkerwijs iets gedaan kunnen worden aan de voeding (visolie), prikkelvermindering, structurering van de dag, volorde van handelingen, afspraken met het kind om voorspelbaarheid te creëren en eventueel gedragsregulerende medicatie. Maar vanuit het standpunt van de werkgelegenheid was het natuurlijk lucratiever om er vijf behandelaren op te zetten, om de niet bestaande verlegenheid te verhelpen. Ik noem een speltherapeut, een schoolpsycholoog, een fysiotherapeut, een video-hometrainingsbegeleider en begeleiding thuis bij het avondeten. Minimaal vijf mensen aan het werk (naast de juffrouwen in de klas) om iets te behandelen dat er niet was. En o ja, of wij de Tripple-P cursus nog wilden volgen?...

Wat één pilletje kan doen

Een jaar later hebben we onze dochter door het KRAM laten onderzoeken en daar kwam uit de test glashelder naar voren dat we met ASS te maken hadden en naar het oordeel van de onderzoekers ook een gedeelte ADHD. Dat laatste daar zag ik toen weinig in, omdat haar broer ook geen ADHD had en daarin speelde mijn eigen verwachtingspatroon wel een rol. Ik liet dat voor wat het was en was blij dat eindelijk haar autistische gedrag onderkend werd. Een maand of vijf later echter, werd haar gedrag opeens zo extreem en wild, dat het ons boven het hoofd groeide en we de kinderpsychiater toch nog eens wilden spreken over het gedeelte ADHD dat in het rapport was vermeld. We besloten geheel tegen onze principes in toch te beginnen met een lage dosering medicatie, omdat we gedrag van haar meemaakten dat we bij haar broer nog nooit hadden gezien en omdat we op geen enkele manier tot haar konden doordringen. Zij had geen leven en wij ook niet. De medicatie waar we mee begonnen (geen Ritalin waar iedereen meteen voor waarschuwt) was Strattera en het werkte al binnen drie dagen. Van een wervelstorm in huis veranderde ze in een rustig en aandachtig meisje waar je gezellig mee kon praten of een ontspannen wandelingetje maken in het park. Niks tekort schietende opvoeding,.. niks te beschermend,… niks Tripple-P*. Onderkennen wat het werkelijke probleem is en daar effectief iets aan doen. Uiteraard was daarmee haar gedrag slechts gereguleerd, maar de wortel van haar aangeboren aandoening niet verdwenen. Maar daarvoor kun je als ouder goede boeken lezen over het onderwerp en cursussen volgen op vrijwillige basis, wanneer jij daar zin in hebt.
(*Dat wij zo eigenwijs waren geweest, gaf later nog problemen toen er door de volgende school een AMK-melding tegen ons gezin werd gedaan. Het uitgangspunt vanuit het MOC-dossier was dat wij ‘moeilijke ouders’ waren.)

Kinderen als goudmijn

Het MOC ontving voor ieder kind dat bij hen geplaatst werd per jaar € 60.000. Per klasje van acht of negen kinderen is dat een half miljoen per jaar! Ik kan begrijpen dat de overheid daar op zeker moment in gaat snoeien. Maar zoals wel vaker in dit land, wordt niet het echte probleem aangepakt, maar doet men weer aan symptoombestrijding. De symptomen zijn de te hoge uitgaven wat duidt op een risico voor de economie. Wat we daar aan doen is die economie beter maken door de uitgaven te beperken. Daarbij wordt niet gekeken waarom er zoveel werd uitgegeven en aan wie en welke gelden juist werden besteed of waar men bezig was met lichtzinnige vreugde subsidiepotten leeg te hozen, alsof het nooit op kon. De goeden (de echte zorgbehoevenden) mogen weer lijden onder de kwaden (profiteurs) en we maken nog steeds geen kwalitatief onderscheid, op basis van wetenschappelijke kennis tussen de echte en de onechte gevallen van ASS, asperger, ADD, etc. Zodat we straks met minder geld nog steeds dezelfde fouten maken, maar dan niet meer vanuit het standpunt van over-diagnosticeren, maar vanuit de kant van het onbehandeld laten van kinderen die echt deskundige hulp nodig hebben.
Daarnaast wordt de ouder met een autistisch kind nu ook persoonlijk verdacht gemaakt en loopt deze de kans dat, omdat de overheid geld wil besparen, de mensen die met kinderen werken nu hun focus gaan verleggen van hulp bieden naar de nieuwe rage van  mishandelingsignalering, om toch de broodnodige gelden binnen te harken en zichzelf aan het werk te houden.

Alles is verdacht

Bij deze nieuwe mode, het zoeken naar mishandeling achter het ‘masker’ van ADHD of autisme zou men het principe in gedachten moeten houden van: ‘Een mus is een vogel, maar een vogel is nog geen mus’. Als kinderen die mishandeld zijn door hun ouders gedrag vertonen dat een aantal kenmerken heeft van het ADHD-spectrum, wil dat inderdaad niet zeggen dat ze ook ADHD hebben. En bij een kind dat ADHD heeft en in zijn gedrag een aantal dingen laat zien die ook voorkomen bij kinderen die worden mishandeld, wil dat niet zeggen dat dit kind dus wordt mishandeld. Uitgaande van de LIRIK-risicotaxatielijstjes van het NJI, waar Bureau Jeugdzorg mee werkt, kan er voor alle kinderen met autisme al bij voorbaat mishandeling worden vastgesteld, zelfs zonder ‘onderzoek’ door AMK/BJz. Van de signalen die volgens LIRIK wijzen op mishandeling, zoals ‘weinig fantasie’, ‘stil en teruggetrokken’, ‘laat zindelijk’, ’houterige bewegingen’ en ‘geen wederkerigheid’ kan zeker de helft aan een gemiddeld autistisch kind onder de zes jaar worden toegeschreven. Het is voor echte mishandelingsexperts al moeilijk om deze dingen uit elkaar te houden, laat staan voor een ‘zorgprofessional’ op HBO-niveau die een twee uur durende online-cursus (of HEMA-cursus) mishandelingsignalering heeft gevolgd.

Signalen die een kind laat zien kunnen zoveel betekenen, maar niet voor de jeugdbeschermers, want die zien overal mishandeling in. Stille kinderen worden mishandeld (of misbruikt), maar ook drukke kinderen, kinderen met concentratieproblemen, agressieve kinderen, …eigenlijk alle kinderen, als ze maar iets afwijken van de rest. Forensisch psycholoog Henry Otgaar haalde in een interview op Jeugdzorg Dark horse de Amerikaanse psychologen Kendall-Tackett en collega’s aan, die in 1993 schreven dat er ‘geen enkel domein in de symptomatologie is, dat nog niet geassocieerd is met seksueel misbruik’. En ook dat er kinderen zijn die wel zijn misbruikt, maar hier helemaal geen signalen van laten zien.Zie hier over Henri Otgaar.

Verbod op speciale kinderen

Zo betrouwbaar is deze signaleringswetenschap en daar gaan vanaf dit jaar schooljuffen, tandartsen, kraamhulpen en mensen van de felicitatiedienst mee aan de slag, als gevolg van  de nieuw Meldcode. En wetend dat er door jeugdbeschermers niet aan waarheidsvinding wordt gedaan en dat ontlastende rapporten van professionals buiten Bureau Jeugdzorg om gewoon aan de kant worden geschoven als ‘niet onafhankelijk’ of ‘niet deskundig’ zodat de kinderrechter ze nooit te zien krijgt (omdat ze de OTS/UHP-belangen van jeugdzorg in de weg zitten) kunnen ouders met een ‘zorgenkindje’ deze nieuwe ontwikkelingen tegemoet zien als de zoveelste aanslag op hun gemoedsrust, als de zoveelste ondermijning van hun ouderschapsintegriteit.

Bij deze wil ik dus alle toekomstige ouders waarschuwen om geen kind te krijgen waar iets aan mankeert, iets dat blijvend is of iets waar het kind in de loop der jaren overheen zal groeien, want met de stagnerende economie geloof ik niet dat de zorgprofessionals het geduld kunnen opbrengen om het kind te laten opgroeien in de integriteit van de eigen natuurlijke ontwikkeling. Ook de ouders wordt niet langer het voordeel van de twijfel gegeven, wanneer er onverhoopt een kind wordt geboren dat speciale aandacht, zorg en veel liefde nodig heeft. Wil het autistische kind niet aan de borst? Dan is het waarschijnlijk vlak na de geboorte flink mishandeld en dient er zonder onderzoek (want dat is te duur) flink ingegrepen te worden om het te beschermen tegen die onmensen die zich ouders durven te noemen. God, wat zal ons land dan veilig worden.
Sven Snijer

maandag 15 juli 2013

Op de paardenmarkt!Op deze blog wil ik ouders meer aan het woord laten. Oma K bijt de spits af door het volgende verhaal met een zeer leerzame vergelijking er in toe te sturen ter publicatie. Ik geef het woord aan 'Oma K.'.


Op de paardenmarkt in St. Anthonis


Vandaag was ik op de paardenmarkt in Sint Anthonis in NO Brabant. Niet omdat ik een paard wilde verhandelen maar uit nieuwsgierigheid. Op het moment dat ik aankwam bleek er al veel verhandeld te zijn, maar er stonden toch nog wat merries met hun veulens. In mijn naïviteit dacht ik, dat moeder en kind samen verhandeld zouden worden.
We waren de markt al over, toen ik werd opgeschrikt door luid gehinnik. Ik keek op en zag een wild heen en weer springende merrie. Iets verderop zag ik een veulen. Het leek op de merrie, dus waarschijnlijk ging het om moeder en kind.
Het veulen werd naar een veewagen geleid en de merrie bleef wild heen en weer springen en hinniken. Ze bleef zo springen, dat ze met haar achterbenen op het touw bleef hangen waar ze aan vast zat. Ze deed nog wat sprongen en kwam met haar buik op het paaltje waarmee het touw waaraan ze vast zat, op de plaats werd gehouden.
De eigenaar kwam erbij en duwde de merrie van het paaltje waardoor ze over de kop duikelde en op haar rug viel. Met haar benen zat ze nog vast in het touw. De eigenaar zag kans haar benen uit het touw te halen en het paard sprong weer in de benen. Ze bleef wild heen en weer springen en hinniken. Haar veulen dat al in de veewagen stond, reageerde al hinnikend,schreeuwend om de moeder.
De eigenaar van de merrie voerde de merrie naar zijn veewagen, de markt was afgelopen en de handel was gesloten. De winst was gemaakt, tijd voor een kopje koffie of een borrel om de handel te vieren. De merrie in de ene veewagen en het veulen in de andere bleven naar elkaar schreeuwen.
Veel dik gevulde  portemonnees met daarin veel papiergeld waren te zien op de markt.

Waarom dit verhaal op een site als die van Meldpunt Jeugdzorg?


Wel de overeenkomst is groot. In Nederland worden kinderen wreed van hun ouders weggerukt. De ouders zijn ten einde raad, want datgene wat hen het dierbaarst is, is hun afgenomen.
De ouders, die geen enkele hulp of begeleiding krijgen bij deze traumatische gebeurtenis, beginnen als dollen heen en weer te rennen, op zoek naar iemand die hun kan helpen bij het leed dat hun is aangedaan. De hulp vinden ze niet, niemand durft die te geven, want iedereen is bang dat er een reden gevonden zal worden om hun de kinderen ook weg te halen.
Met de ouders gaat het steeds slechter, verliezen hun werk, krijgen psychische problemen, gaan aan de drank en drugs en steeds meer krijgt jeugdzorg een reden om te zeggen: " zie je wel dat deze ouders niet voor hun kind kunnen zorgen?" Of zoals de Raad vd Kinderbescherming het zo fraai zegt "onbekwaam om voor het kind te zorgen".

Er stonden vandaag veel kinderen te kijken naar de merrie en haar veulen, het is immers vakantie. Zullen deze kinderen zich realiseren, dat hun hetzelfde kan overkomen? Dat ook zij wreed van hun ouders kunnen worden gescheiden? Dat hun ouders dan ook geen hulp krijgen om het te verwerken, zodat ze daarna weer gezond en wel verder voor hun eigen kinderen kunnen zorgen? Dat de kinderen ook geen hulp krijgen en daardoor gedragsproblemen krijgen, waardoor ze in het speciaal onderwijs belanden en altijd een achterstand houden t.o.v. van kinderen die deze ellende bespaard is gebleven?

Waarom doet jeugdzorg dat eigenlijk? Wel heel simpel omdat jeugdzorg nog steeds veel te veel geld krijgt van de overheid. Het gaat om de dik gevulde portemonnees en de ouders en de kinderen die moeten maar uitzoeken hoe ze verder komen met dit trauma. Net als de merrie en het veulen vandaag!

Oma K.

Tot zo ver, met DANK aan oma K.!

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul