zaterdag 22 november 2014

Jeugdzorg, waarheidsvinding en 'pedofielen'

Op internet zijn er velen die zich druk maken om de 'waarheidsvinding' in jeugdzorgzaken. Het schijnt echter de afgelopen 5 jaar schering en inslag te zijn om elkaar maar uit te maken voor 'pedofiel' of 'kindermisbruiker' dan wel erger.

Ook schrijver dezes kan daar over meepraten: in 2008 probeerde men mij als zodanig met een fake verhaal onderuit te halen.  Men had heel wat uit de kast getrokken: 'onderzoeksjournalist' Alberto Stegeman, de directeur van de MO groep J.D. Sprokkereef en daarna 2 advocaten van BJZ- Haaglanden die alles ingezet hebben om mij mijn artsentitel te ontnemen. Gezien het feit dat er niets is, is alles met niets afgelopen, zelfs geen aanklacht. Het 'meisje van Stegeman' is nimmer gevonden, duidelijk toch: het was fake tegen fake. Wel mocht ik heel wat dwangsommen wegens de laster incasseren. Een en ander is na te lezen, met de bewijsstukken, in mijn 'Nico Mul's link' hoofdstuk 10.

Tot op de dag van vandaag blijven er personen als  Micha Kat ('klokkenluider on-line'), Martin Vrijland en Yvonne van H. (meervoudig veroordeeld tot gevangenisstraf wegens lasteren: mensen beschuldigen van pedofilie/kindermisbruik) doorgaan met mensen vals beschuldigen. Treurig is echter dat iemand als Martin Vrijland (pseudoniem) weigert om in gesprek te gaan en aantijgingen van iemand als  Yvonne van H. serieus neemt en op last daarvan anderen weer voor pedofiel uitmaakt op zijn blogs.  

Als men dan Martin opbelt op 21-11-2014 om uitleg te geven en hem te waarschuwen voor Yvonne van H, volgt het neerleggen van de telefoon. Vervolgens word ik opgebeld door Martin en de huid vol gescholden met dreigementen omdat ik het nummer van Martin (06-30801383) had doorgegeven.  (Ik vond het nummer ooit gewoon op internet.)  Martin weigert aantoonbaar zaken die pertinent onjuist zijn te corrigeren. Juist hij die het altijd over 'waarheidsvinding' heeft! Hierbij past hij in de rij van YvH die allerlei dingen knipt en verdraait en vooral met fake-verhalen komt  en Micha Kat die een duim heeft zo groot als op zijn minst de Euromast: de enige onzinnige verdachtmaking na de andere.  (Ik zou 'bekend zijn in pedo-netwerken', zei Micha Kat laatst in een video!) Treurig is ook dat Micha en Martin elkaar aan het bestrijden zijn, zie deze video. Het was zoveel anders bij Take2myra. In plaats van krachten te bundelen worden de krachten verspild aan het bestrijden van elkaar.  Juist een goed gesprek zou kunnen helpen om eens het niveau van FaceBook en personen als YvH te ontstijgen.

Ik neem het hierbij op voor anderen die door een door mij altijd als integer beschouwde schrijver als Martin Vrijland gewoonweg als pedofiel worden uitgemaakt en geen verweer krijgen. Ook Martin wordt door Yvonne van H. ('pedo-jaagster') beschuldigd van pedofilie dan wel als pedofiel beschouwd, maar dát heeft hij waarschijnlijk zelf niet eens in de gaten. Sterker nog, Martin weigert ieder normaal gesprek….. Moet nu alles via aangiften en kort-gedingen? TREURIG!
Ik weet dat Martin boos zal worden op dit artikel (en) omdat ik zijn telefoonnummer openbaar vermeld, maar als je weigert in gesprek te gaan Martin, dan moet het maar zo: slachtoffers van u  moeten zich kunnen verweren en een opening tot gesprek moet er zijn!

BJZ lacht zich rot: ouder-ondersteuners die elkaar in de haren zitten op internet…. En BJZ kan rustig waarschuwen voor alle ouder-ondersteuners… zoals men ook collectief waarschuwde voor mij….
Terzijde: ik heb het, in tegenstelling tot de verwachting en bedoelingen van jeugdzorg, nog nooit zo druk gehad met ouders ondersteunen als de afgelopen 5 jaar…. En  BJZ zich maar afvragen waarom ouders steeds mondiger worden….

Voor  de eerlijkheid hier mijn nummers: 0857-851342 of 0633109214, dan kan Martin Vrijland in het kader van zijn 'waarheidsvinding' eens in gesprek gaan.
Overigens: Ik ben, vanaf geboorte al, stapelgek op mijn inmiddels volwassen dochter, ik ben haar VADER en dat zal ik blijven  ook.... ik houd van haar met hart en ziel! Maakt me dit nu pedofiel, of is iedere ouder automatisch pedo?

Nico Mul

Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

zaterdag 19 april 2014

Seksueelmisbruik door Jeugdzorg / Kinderbescherming?

Afgelopen jaren was het seksueel misbruik in de kerken met regelmaat in het nieuws.

Nu komt opeens jeugdzorg weer in mijn gedachten:
In de eerste jaren dat ik ouders bijstond in jeugdzorgzaken had ik tot mijn cliënten een vader waarbij de Raadsonderzoeker van de RvdK een relatie had met moeder.  Ook had ik een zaak waarbij een gezinsvoogd het bed deelde met een moeder.
U begrijpt het al: in beide gevallen rapporteerden de raadsonderzoeker en gezinsvoogd in het voordeel van de moeders. Beide vaders hebben hun kinderen, in ieder geval de laatste 18 jaar, niet meer terug gezien…..
Of er sprake was van hetzij misbruik, seksuele intimidatie of gewoonweg wellust tussen jeugdzorg-'professional' en moeder is volledig onduidelijk. Mijn gedachte is in ieder geval dat zoiets niet zou moeten kunnen en naar mijn mening zeer onprofessioneel is.

De vraag

Komt dit u bekend voor? Zo ja: hoe vaak? Bent u, als ouder, al eens voor compromitterende keuzes gesteld door een Jeugdzorg- dan wel Raadsprofessional?
Gaarne zou ik hier meer over willen vernemen. Let wel, voor u mensen beschuldigt: een ieder is onschuldig tot een rechter een onherroepelijk vonnis heeft uitgesproken van het tegendeel!

Melden
Heeft u dus signalen in deze, laat het dan hieronder weten of stuur een berichtje naar meldpuntjeugdzorg@gmail.com. Ik dank u bij voorbaat!


Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul


woensdag 1 januari 2014

WENSEN.....

Het zegt allemaal zo weinig, men doet het vaak uit gewoonte of  'omdat het zo hoort'.  Zelf doe ik daar niet aan mee, niet omdat ik voor u, geachte lezer, geen geluk, vrede of voorspoed zou wensen, dat gun ik namelijk iedereen altijd en niet voor enkele dagen…

Met kerst heeft men het over 'Vrede op aarde', met kerst kunnen de wapens één dag zwijgen. Als jaar en dag heb ik in mijn skype staan: 'schaf kerst af'  en daar achter een uitleg om eens de zaak om te draaien en het in feite altijd vrede te laten zijn, eens ophouden met oorlogvoeren en, misschien voor de mensen die per sé willen ruzie maken, 1  dag in de 4 jaar als ruziedag houden…


De strijd die zo veel ouders, ongevraagd, met 'jeugdzorg' krijgen is er vaak een die veel weg heeft van oorlog, met het verschil dat dank zij 'jeugdzorg' ouders vaak ook met feestdagen zonder hun kinderen zitten en kinderen ook met feestdagen hun ouders en familie moeten missen.


                                            OORLOG moet STOPPEN…
Daarom …

Wens ik een ieder een 'jeugdzorgvrije toekomst',

bevrijding van BJZ / WSG/ LdH J&R/ SGJ en bovenal dat

ALLE KINDEREN een vreedzaam contact mogen houden met hun FAMILIE!

                    Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)


Nico Mul